Senaste artikel
Home » Om oss

Om oss

Israel är en nation bland alla andra. En stabil demokrati med de fördelar och brister som alla andra demokratier också har. Men Israel behandlas ofta annorlunda; mäts efter en egen måttstock som inte tillämpas på andra länder. Ofta är det Israel som får stå i skottgluggen för en massiv kritik. Ibland är givetvis kritiken både rätt och nödvändig men ofta inte. Kanske borde en del av kritiken riktas mot andra aktörer i regionen, mot terrorgrupper, islamister som vill radera Israel från kartan eller mot de diktaturer som omger Israel.

Ser du skillnaden mellan demokrati och förtryck, mellan ett öppet dynamiskt samhälle med sina fördelar och brister och ett slutet samhälle där ingen får säga sin mening om den inte överensstämmer med åsikterna hos dem som styr?
Ser du skillnaden mellan demokratin Israel och terrorgrupper som Hamas och Hezbollah, mellan Syrien, kaosets Egypten och Israel?Har du också ett intresse för Israel men vet inte var du kan fördjupa dina kunskaper och träffa andra att diskuterar aktuella eller historiska händelse med?

Då är Vänskapsförbundet Sverige-Israel för dig.

Vänskapsförbundet Sverige-Israel är en partipolitisk och religiös obunden förening för dig som vill verka för att stärka banden mellan Sverige och Israel och bidra till en större kunskap och förståelse av det israeliska samhället. Samfundet Sverige- Israel består av ca 3000 medlemmar fördelat på ca 25 lokalsamfund.

Vänskapsförbundet Sverige-Israel Stockholm anordnar spännande föreläsningar om kultur, politik och samhälle i Israel och mellanöstern.

Vill du stödja Israel, bidra till en fredsprocess i mellanöstern och öka förståelsen för och kunskapen om Israel och demokratins roll i mellanöstern då får du gärna bli medlem i Vänskapsförbundet Sverige-Israel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*