Senaste artikel
Home » Nyheter » Historien som försvann.

Historien som försvann.

”Den som kontrollerar det förflutna, kontrollerar framtiden.” – George Orwell, ”1984”

”De historiska kunskaperna hjälper oss att finna fotfäste i en värld som oavlåtligt förändras men är fylld av oföränderligt mänskliga frågor.” – Sten Carlsson

Det akademiska ämnet om historia, definierad som ”all mänsklig verksamhet i det förflutna som vi känner till i det närvarande”, (Wikipedia) vill skapa en sammanhängande framställning och en systematiskt analys av förgångna händelser som har betydelse för människan. Själva ordet kommer ur grekiskan (historia) och betyder ”att lära av undersökningen”.

Historia är en empirisk vetenskap. Den är studerandet av föregångna händelser, uppburen, understödd och bevisat av dokument, fornlämningar, byggnader, arkeologiska fynd, traditioner och talesätt med mera.

Men historien passar inte alltid alla och måste därför, ibland, av de som berättar den, anpassas, tillrättavisas och omformuleras för att behaga ens syften. Eller som Sovjets tidigare president, Nikita Khrushchev uttryckte det: ”Historiker är farliga människor. De är kapabla att rubba allt. De måste dirigeras.”

Den 15 april godkände UNESCO en resolution som ”rubbar” historien. Alltså… FN:s organ för kultur, utbildning och bevarandet av historien bokstavligen skrev om historien. De omskrev inte heller nån oväsentlig, intetsägande och irrelevant del av mänsklighetens historia. Inte en som är bara lösaktigt byggd på hörsägen och myter och inte kan luta sig emot varken historiska fakta eller nånting som går att bevisa utifrån dokument, traditioner, byggnader, arkeologi eller något annat vi kan bygga vår historia på. Nej! Tvärtom valde UNESCO att se förbi alla dessa fakta och istället ge mer kredit åt berättelsen om Muhammeds bevingade häst.

Enligt Haditerna, som är en samling av profeten Muhammeds uttalanden och åtgärder och hans följeslagare, samlade och nerskrivna ca 150 år efter hans död, möttes profeten Muhammed en kväll i Mecka av ängeln Gabriel och med honom var hästen, Al-Buraq som den kallas. Buraq bar sedan profeten och Gabriel till ”moskén längst bort” där Muhammed band Buraq en kort stund för att be innan de sedan fortsatte till himlen och sen tillbaka till Mecka.

Ingenstans nämns Jerusalem i texten. Faktum är att texten skrevs först på 700-talet men inte av Muhammed själv och att det var på Tempelberget och vid Al-Aqsa moskén blev först part av den islamska traditionen på 1800-talet under Ottomanska riket.

Det handlar alltså om Västra Muren vid Tempelberget i Jerusalem. Klagomuren, av judar känd som Kotel.

Judendomens heligaste plats och det centrum i deras kultur, historia och religion som de vänder sig till när de ber sina böner eller berättar sin historia för sina barn de senaste 3000 åren.

Muren som är den enda kvarstående delen av Herodes tempel som förstördes 70 e.Kr. har ett sådant fotfäste i historien, backad upp av kopiösa mängder av dokument, traditioner och arkeologiska fynd att den går att jämföra med Frihetsgudinnan i New York och Kinesiska Muren. Så mycket är vetat om den och så befäst och väsentlig är den i och för världens historia att ingen hade kunnat tro att någon någonsin skulle kunna tvivla på vad den var för något.

Men UNESCO har, med en liten resolution, bestämt att Klagomuren inte längre har någon som helst anknytning till varken judarna, Israel eller kristendomen utan endast islam.

UNESCO:s generalsekreterare Irina Bokova har själv motsatt sig resolutionen på grund av att den skulle kunna ”ytterligare framkalla spänningar”.

Resolutionen är uppenbart anti-judisk och lagd fram av sju OIC länder. (Organisation of Islamic Cooperation), en organisation, den största inom FN, som skapades som svar mot den anlagda branden i al-Aqsa moskén 1969. OIC : Palestine and Al-Quds affairs Branden var anlagd av en australienare, Dennis Michael, en icke-jude, och blev släckt snabbt och skador reparerade men har sen dess flitigt används av PA för att sprida ut myten om att branden blev startad av en jude med stöd från den israeliska regeringen. Den terrorvåg som har gått över Israel de senaste sju månaderna är en delorsak av denna hatfyllda propaganda. Den tar den ingen hänsyn till judars, Israels eller kristendomens koppling till platsen utan bara den muslimska anknytningen genom att använda uteslutande arabiska namnen och refererar endast till Israel som ”ockupationsmakt”, fördömer ”falska judiska gravar” på Tempelberget och all ”israelisk aggressivitet emot muslimska tillbedjare” på islams tredje heligaste plats.

Resolutionen innebär också att judarnas och Israels koppling till landet minskar. Att det är antisemitiskt visar sig i precis detta faktum. Det kommer att bli ännu svårare för Israel att hävda sin rätt till landet när man har förstört deras historiska anknytning till det och det kommer att bli ännu lättare för anti-israeliska krafter inom FN att motsätta sig att judarna skall ha ett hemland.

Såklart har detta väckt reaktioner ifrån Israel. Benyamin Netanyahu sa att: “Detta är ännu ett absurt FN-beslut. UNESCO ignorerar unik historisk anslutning av judendomen till Tempelberget där de två templen stod under tusen år och som till varje jude i världen har bett till under tusentals år. FN skriver om en grundläggande del av människans historia och har återigen visat att det inte finns någon lägsta nivå som det inte kommer att böja sig till.”

Att en internationell institution som UNESCO som skall stå vakt om utbildning och världsarv bland annat väljer att lämna sitt uppdrag för att bli en ”springpojke” för politisk agenda och frångå all befintlig fakta för att luta sig emot myter om flygande hästar som tar profeter till himmelen är historiskt.

UNESCO, med antagandet av denna resolution, blivit sin egen antites.

Detta kommer att få sin rättmätiga plats i historieböckerna. Redan nu har vi resolutionen, vi har erkännandet av den, en stor mängd olika medieartiklar och vi har den berömda kommande historiens dom över dårskapen.

INGEN seriös historiker kommer att skriva under detta.

Men för Sverige som röstade för resolutionen är det inget problem.

Den så eftertraktade stolen i FN:s Säkerhetsråd är tydligen viktigare än fakta, sanning, historia, sunt förnuft, relationen med Israel och anseende hos övriga världens länder och så lockande är den att Sverige år villigt att göra vad som helst för att få den. Även sälja sin själ.

Ty det är precis vad som Sverige nu har gjort.

När man lämnar värderingar, etablerade sanningar, moral och etik då har man sålt sin själ. För en stol.

Och hur mycket har man förstört om stolen sen inte blir vår?

Det kan bara historien berätta.

”Historia är i själva verket föga mer än ett register över mänsklighetens brott, dårskaper och misslyckanden” – Edward Gibbon

About Viktor Hardarson

Digital dialogperson för Samfundet Sverige-Israel i Stockholm

2 comments

  1. Malou Södermark

    Tack Viktor Haradsson för en lysande kommentar och kristallklar analys!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*