Senaste artikel
Home » Krönikor » Vem trakasserar judarna i Ukraina?
Valery Zagorodniy, ordförande för UNSD, hjälper i en gemensam manifestation församlingens rabbin att måla över texten: "Död åt judarna".

Vem trakasserar judarna i Ukraina?

I spåren av krisen i Ukraina har trakasserierna av judar i östra och södra delarna av landet ökat. Men vem ligger bakom och vem tjänar på dem? Jag åkte till Odessa i södra Ukraina för att utreda saken.

Enligt statliga uppgifter bor det ca 13.000 judar i Odessa, men de judiska samfunden uppskattar siffran till 40.000. Många vill inte avslöja sin judiska tillhörighet, men deltar i judiska sammankomster, aktiviteter och friskolor.

Boleslav Kapulkin

Boleslav Kapulkin

I Odessa tar jag kontakt med judiska församlingen Chabad – Shomrei Shabos. Deras pressansvarige Boleslav Kapulkin tar emot i synagogan. Han är angelägen om att få berätta och känns märkbart påverkad av senaste tidens händelser.

  • I närheten av församlingens synagoga har texten “Död åt judarna” klottrats.
  • Församlingens kyrkogård har blivit nedklottrade med hakkors.
  • I Mykolaiv utanför Odessa har en annan synagoga utsatts för brandattentat genom att 2-3 molotov cocktails kastats in.

I flera av fallen har det ultranationalistiska partiet Högra Sektorn angivits som avsändare för attentaten. Partiet fungerar som en politisk paraplyorganisation för olika nationalistiska grupperingar, bland annat den paramilitära Ukranian National Self Defenses (UNSD).

Valery Zagorodniy, ordförande för UNSD, har dock tagit kontakt med församlingen i Odessa och bestämt tagit avstånd från attentaten. Som en markering mot de påstådda anklagelserna har han i en symbolisk manifestation tillsammans med församlingens rabbin målat över slagorden på väggarna.

Boleslav Kapulkin på judiska församlinen tror inte att UNSD eller någon annan organisation inom Högra Sektorn ligger bakom. De har enligt honom aldrig tidigare uttalat eller utövat något angrepp mot judar. Deras organisation är anti-imperialistisk, inte antisemitisk. Istället misstänker han att de ingår i Putins propagandakampanj att utmåla nuvarande regering som fascistisk och antisemitisk.

About Vänskapsförbundet Sverige Israel

One comment

  1. annika welinder

    Hemsidan har blivit toppen!
    Tack alla medverkande!
    Annika welinder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*