Senaste artikel
Home » Krönikor » Vad är det för sång SSU sjunger på 1 maj?

Vad är det för sång SSU sjunger på 1 maj?

På 1 maj demonstrerade Socialdemokraternas Ungdomsförbund, SSU Skåne, i Malmö. I och för sig inget nytt. Detta gör alla de politiska partierna på 1 maj varje år. Men denna gången var det annorlunda.

I slutet av oktober 2018 hamnade SSU Skåne i blåsväder när det uppdagades att partiet var infiltrerat av islamister och antisemitism och fundamentalism var på dagordningen. Partiet lovade att nu skulle det tas i med hårdhandskarna och ordföranden Mansour Ahmed, som också utpekades som en av ledarna inom den extrema falangen fick avgå samt vice ordförande Khloe Abdel Wahab . SSU:s ordförande Philip Botström sa att han hade inte känt till situationen men det tillbakavisade flera SSU medlemmar.

Att Socialdemokraterna i Skåne har ett allvarligt problem med antisemitism är ingen hemlighet. Det verkar vara fullständigt omöjligt för S att vare sig förstå vad antisemitism är eller hur den uttrycker sig och ännu mindre att agera emot den.

Och därför är den situation som uppstod på den 1 maj inget konstigt.

SSU marscherade i sitt demonstrationståg och skanderade slagord. I spetsen gick S-veteranen Ilmar Reepalu och bakom honom sjöng demonstranterna: ”Leve Palestina och krossa Zionismen”.

Men vad är det för sång egentligen?

Och vad står den för?

Enligt kommunicationschefen på SSU, Amanda Borg, är det ” en gammal ramsa som har funnits länge inom arbetarrörelsen och som framför allt handlar om förtrycket mot Palestina och ockupationsmakten där och ockupationspolitiken ”. Och ”det finns absolut ingen antisemitism bakom” påstår hon vidare.

Och tråkigt nog blir Amandas inställning till konflikten uppenbar när hon lyckas klämma in ”förtrycket mot Palestina och ockupationsmakten där och ockupationspolitiken” i en enda mening. Att en kommunikationschef kan trycka ur sig sån fördomsfull dynga är häpnadsväckande.

Den ökände antisemiten och Socialdemokraten Ilmar Reepalu kunde inte heller uppfatta någon antisemitism i sången. Han kunde inte heller förstå att när han krävde att Malmös judar tog avstånd från Israels politik att det var antisemitism…så han är kanske inte den bäste att fråga…

Inte heller verkar SSU begripa sambandet mellan anti-Zionismen och antisemitismen när Youbert Aziz, pressansvarig på SSU, säger till SVT att ”SSU sätter inga likhetstecken mellan antisionism och antisemitism” men alla nyare undersökningar om sambandet däremellan visar att den absoluta majoriteten av de som kallar sig ”anti-Zionister” hyser antisemitiska tendenser och vi som står i detta på daglig basis bevittnar det allt som oftare hur antisemitismen kommer förklädd som anti-Zionism.

Till detta kan läggas att ca 90% av världens judar är zionister.

Rabbi Jonatan Sacks som är en respekterat auktoritet i frågan om antisemitismen (till skillnad från Amanda Borg, Ilmar Reepalu och Youbert Aziz) går till och med så långt att säga att ”anti-Zionismen är den nya antisemitismen”.  Detta följer att idag riktas antisemitismen inte lika mycket mot judarna för deras religion, som det gjorde på medeltiden, eller för deras etnicitet, som det gjorde i och före Andra Världskriget, utan idag riktas hatet emot den judiska staten. Israel.

Förpackningen må vara ny men det är fortfarande samma hat när det både smakar och luktar likadant. Judar dödas fortfarande av det hatet. Många av dem i Europa.

En sån sång, uppstår heller inte, eller befinner sig i, ett vakuum. Och det är märkligt hur Socialdemokraterna har anammat det palestinska perspektivet i konflikten till den milda grad att politiska och våldsförhärligande kampsånger för Palestina sjungs på svenska på 1 maj tusentals mil därifrån.

Inte tågade SSU runt i Malmö och sjöng politiska kampsånger om befrielsen av Västsahara eller våldsförhärligande sånger om Tjetjeniens krig mot Ryssland. Inga sånger heller om Cyperns befrielse från Turkiet eller Ukrainas krig mot Ryssland.

Det är minst sagt märkligt att svenska ungdomar som kanske aldrig varit i Israel, och definitivt inte har en aning om vad de sjunger, går runt och sjunger krigssånger till stöd för Palestina.

Sången har funnits länge. Allt sedan bara några veckor efter Sex Dagars kriget 1967 enligt mina källor och den finns på Youtube.

Texten går så här:

Leve Palestina. Translated by: Feras Jarghon

Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen.

Och vi har odlat jorden. Och vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna. Och pressad oljan. Och hela världen känner till vår jord.

Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen.

Och vi har kastat stenar på, soldater och poliser. Och vi har skjutit raketer, mot våra fiender. Och hela världen känner till vår kamp.

Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen.

Och vi ska befria vårt land, från imperialismen. Och vi ska bygga upp vårt land, till socialismen. Och hela världen kommer att bevittna.

Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen.

Videon på Youtube kan ses här: https://www.youtube.com/watch?v=cv8Iglq06-0

Texten lämnar inga utrymmen för vad som menas och med lite historiekunskap (som SSU definitivt inte har) blir budskapet klart och tydligt: Landet som Israel står på tillhör Palestinierna och de skall vinna det tillbaka genom väpnat kamp.

Det är svårt att hitta tydligare exempel på antisemitism än viljan att utrota den judiska staten från jordens yta.

”Men”, du kanske säger, ”Det handlar ju om att vinna tillbaka det land som Israel ockuperade efter Sex Dagars kriget”. Ja. Kanske. Om nån annan som är på riktigt insatt i den här frågan tolkade det så också.

Först och främst vanns varken Judéen och Samarien (Västbanken) eller Gaza av några Palestinier. Dessa områden togs av Jordanien och Egypten…som under de 19 år de styrde där inte brydde sig om att upprätta någon palestinsk stat där och inte en enda Palestinier klagade på det. Och ingen annan heller. Inte ens EU eller FN.

Det är värt att upprepas att SSU har inte tolkningsföreträde på vad sången betyder. Den rätten reserveras åt de den handlar om.

Videon som är på svenska har blivit tolkat till arabiska. Texten förekommer både i själva videon och som text under. Den som tolkat är en Palestinier från Gaza som heter Feraz Jarghon. På hans Facebooksida går att hitta denna bild:

Vi som följer konflikten och vad som händer med antisemitismen i världen känner igen denna sortens bild och vet vad den betyder. Det gör också miljontals judar och Palestinier: I Farez ögon är det hela Israel som räknas som Palestina.

Farez delar den uppfattningen med mer än 90% av den palestinska befolkningen som i årtionden blivit hjärntvättat av Palestinska Myndigheten, Hamas och UNRWA att tro precis det och bekostat med, bland annat, svenska skattepengar. Och ibland donationer från Svenska Kyrkan.

(Ordet ”hjärntvätt” lånar jag ifrån Hillary Clinton när hon pratade om de palestinska skolböckerna.)

Han delar också den uppfattningen med miljontals andra.

Men den är fel.

Israel är inte byggt på palestinskt land av den enkla orsaken att det fanns aldrig nåt Palestinskt rike i landet. Och Israel har så sannerligen inte ”stulit” nåt land av Palestinierna.

Men det hindrar inte att flera miljoner människor, ock nu tydligen också SSU, från att tro att det land som heter idag Israel heter i verkligheten Palestina och tillhör Palestinierna.

De kan bara aldrig svara på om det tillhör de palestinska judarna eller de palestinska araberna.

Är det att stödja tvåstatslösningen?

Man kan också vända på texten…och då blir den riktigt intressant: ”Leve Zionismen och krossa Palestina”.

Och tydligt blir det också då att enligt SSU är Zionismen och en palestinsk stat varandras motsättningar.

Detta är antisemitism.

Själva videon är också minst sagt antisemitisk.

I videon ser man flera människor av båda kön försöka springa från en punkt till en annan, hållandes den palestinska flaggan, unga, vuxna och barn, men de blir skjutna av en israelisk soldat innan de kommer fram. Inte förr än de alla ställer sig enade emot soldaten slutar han skjuta.

Här mixas allt ihop. Uråldriga antisemitiska konspirationsteorier, anti-imperialism, socialism och revolutionsromantik.

Men ett faktum kvarstår: Nämligen det att alla som är engagerade i frågor runt Israel och Palestina tolkar detta som antisemitism.

Jag ska erkänna att det finns möjlighet till att den inte är det. Att den endast är en politisk sång som hyllar socialismen. Men då måste man plocka bort några meningar från texten, ta den ur sitt historiska och geografiska sammanhang och koppla den ifrån de folk den handlar om: Palestinier och Israeler.

Och den lyxen har inte SSU.

När allt kommer till kritan och man har tittat på innehållet i texten, historien, de folk och det land den berör då finns inget annat alternativ än att detta är en antisemitisk, våldsförhärligande sång som tar ensidigt stöd för Palestinierna i konflikten med Israel. Oavsett var den är sjungen eller vilka det är som sjunger.

Detta verkar inte Socialdemokraterna förstå.

Och här är det som problemet finns.

Nämligen i kunskapen om konflikten.

Det är uppenbart att SSU medlemmar, Ilmar Reepalu och flera inte behärskar grundläggande fakta om konflikten. Och det kan man tycka att är märkligt när ingen annan konflikt i världen får lika mycket uppmärksamhet varken i media eller annan stans.

Och när jag är ganska övertygad om att SSU medlemmar behärskar grundläggande kunskaper om övrig rasism verkar de vara helt ute och cykla när det kommer till antisemitism.

Att blåkallt hävda som Amanda Borg att ”det finns absolut ingen antisemitism bakom” trots att Farez, andra Palestinier, Israeler och svenska judar samt SKMA, inte kan tolka texten på annat sätt än antisemitisk, eller som Youbert Aziz att ”SSU sätter inga likhetstecken mellan antisionism och antisemitism” trots bekräftade kopplingar däremellan är både problematiskt och ett problem i sig.

Det är problematiskt på flera områden att SSU som har relativt många medlemmar med bakgrund i Mellanöstern inte känner till deras bakgrund eller ens bakgrunden till och historien om, eller aktörerna i konflikten. Det är ett problem att pga okunskap att SSU sprider felaktigheter, historierevisionism och antisemitism – och låt mig påminna: Antisemitism är rasism.

Men hur kan SSU och socialdemokraterna i övrigt komma tillrätta med detta?

Det spelar ingen roll om nån avgår.

Det spelar heller ingen roll om SSU får en reprimand från ”högre ort”.

Lika litet som det spelade roll i slutet av oktober.

Vi ser att inget har ändrats sen oktober och inget kommer att ändras nu om man applicerar samma metod denna gången med avgångar och reprimander.

Att förbjuda sången är bra. men det löser inte det antisemitiska problemet i SSU. Det är som att klippa vingarna av en geting. Den sticker dig ändå ty det är i dess natur. Att ”sätta munkavel” på medlemmarna kommer inte att befria dem ifrån hatet, vanföreställningarna  och okunskapen.

Det enda som funkar är utbildning.

SSU, och faktiskt hela Sverige, är i akut behov av utbildning om Israels och Palestinas historia. Balfour deklarationen, omröstningen i FN i november 1947, självständighetskriget (och andra krig mot Israel sen dess). Om PLO, Fateh, UNRWA och inte minst antisemitism och Zionism. Vad är antisemitism och hur uttrycker den sig? Vad är Zionism? Vilken roll har UNRWA spelat som hållit Palestierna fångna i evighetsflyktingstatus sen 1948? Vilka mål har den Palestinska Myndigheten? Finns det kvarlevor av Nazism i Mellanöstern? Vilken roll spelade Palestiniernas fader Hajj Amin al-Husseini i att gömma Nazister i Mellanöstern efter Andra Världskriget och vad ville han från början? Varför ville de palestinska araberna inte bli kallade ”Palestinier” före 1967? Varför nämns aldrig Palestinier som folk i FN:s resolutioner förr än 1970?

Om inte SSU medlemmar vill erkänna historiska fakta då är de nu knappast några som vi vill att skall styra landet om 20 år.

Om Sverige verkligen vill spela roll som fredspartner då MÅSTE till utbildning.

Och vi i Vänskapsförbundet Sverige-Israel hjälper gärna med den parten.

Behovet är ju uppenbart.

Den enda som verkar ta det som har hänt på allvar är Philip Botström, SSU:s ordförande. men kommer han att ta problemet på allvar eller endast konsekvenserna?

Om han väljer det senare då kommer han att behöva göra det igen. Och igen.

Och igen.

Och igen.

jag har kopierat från hans Facebooksida det han hade att säge om händelsen:

”SSU-förbundet förstår och tar allvarligt på den kritik som riktas mot vår lokalavdelning i Malmö. Det får inte råda något tvivel om var SSU står i de här frågorna. Vi tar avstånd från all form av antisemitism.

Nu på förmiddagen har jag samtalat med ordföranden för den judiska församlingen i Stockholm och förklarat hur SSU-förbundet ser på den uppkomna situationen, lyssnat in och tydliggjort vårt ställningstagande i frågan.

SSU står upp för det judiska folket och Israels rätt att existera. Vi tror på en fredlig tvåstatslösning där såväl israeler och palestinier kan leva i trygghet och frihet, i demokrati och välstånd sida vid sida.

Som SSU:are har man ett ansvar att visa respekt och förståelse för det judiska folket och inte använda sig av språkbruk som kan misstolkas. Därför ska våra medlemmar i framtiden inte uttrycka eller sjunga den här typen av slagord.

SSU-förbundet har haft kontakt med SSU Skåne för att försäkra oss om att det inte finns något antisemitiskt motiv bakom framförandet av kampsången, att de delar SSU-förbundets syn på en fredlig tvåstatslösning, och för att inskärpa att de måste ta ett större ansvar och vara tydligare med vad dem kritiserar, och vad de inte kritiserar. Det finns inte utrymme för fler missförstånd eller omdömeslösa ageranden. De måste fokusera på att återupprätta sitt förtroende som sedan tidigare är djupt skadat.

Jag vill avslutningsvis från SSU-förbundets vägnar be om ursäkt till alla som känt sig illa berörda av den uppkomna situationen.”

Fina ord (som så ofta förut från politiker efter antisemitiska skandaler) men vi har hört dem så ofta.

Om de betyder nånting återstår att se.

Ord tror vi inte längre på.

Inte om de inte följs av handlingar.

About Viktor Hardarson

Digital dialogperson för Samfundet Sverige-Israel i Stockholm