Senaste artikel
Home » Debatt » Johan Westerholms tal 17/12 på Raoul Wallenbergs Torg mot antisemitism

Johan Westerholms tal 17/12 på Raoul Wallenbergs Torg mot antisemitism

Mr Ambassador, mina damer och herrar.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke sade vid gårdagens Kippa-vandring i Malmö:

– Vi måste alla vara vaksamma när vi hör hur antisemitismen sprider sig. När det sägs något i en matkö, på arbetsplatsen eller runt fikabordet har vi inga marginaler att släppa förbi hat.

Det är svårt att inte hålla med kulturministern. Men. Hon är, vid sidan av utrikesministern, i allra högsta grad ansvarig för det bakgrundsbrus av antisemitism som vi lever med i Sverige idag. Kulturministerns budskap är bra, men avsändaren är helt enkelt ännu inte fullt trovärdig.

Jag hade en dialog med Dr Helene Lööw, Sveriges kanske främste expert på antisemitism häromdagen. Om det antisemitiska bakgrundsbruset i nyhetsrapportering och samhällsdebatt. Lööw kallade det bakgrundsbrus. Själv väljer jag att beskriva det som ett avlägset, men ännu ständigt närvarande, trummande från Sion Vises protokoll. Sions vises protokoll är ett mer än 100 år gammalt ryskt och antisemitiskt dokument, som beskrev en planerad judisk sammansvärjning med målet att uppnå världsherravälde. Protokollet blev till ett stöd för en av grundpelarna till nazisternas propagandaapparat, i 1930-talets Tyskland. Resten är historia. Protokollet, som vid upprepade tillfällen visat sig vara en förfalskning, är tyvärr i allra högsta grad levande i Sverige än idag.

Trumslagen från Sion Vises protokoll är en del av det svenska medialandskapet samtidigt som kulturministern sitter i en regering som fattat, vågar jag påstå, antisemitiska politiska beslut.

De retoriska modeller, som används i Sion Vises protokoll ser vi idag användas i rapporteringen från konflikter i Levanten. När SVT-Text hänvisar till ”den judiska lobbyn” är det faktiskt samma bildsättning som två andra rörelser använder sig av i sina budskap.

Nämligen Nordiska Motståndsrörelsen och Muslimska Brödraskapet.

Även om SVT, som lyder under kulturministern, efter protester, ändrade sin formulering senast så var det just den bildsättningen den första som journalisten och redaktören tänkte på. Annars hade de inte valt och publicerat den. Ansvarig utgivare kommenterade formuleringen som olycklig som svar på mina frågor. Inte mer än så. SVT är inte ensamma, jag har funnit just denna beskrivning i flera dagstidningar. När media ger en legitimitet åt bildsättningar utifrån konspirationsteorier om en global samordnad judisk lobby, och som utgår utifrån samma retoriska modeller som NMR och Muslimska Brödraskapet, så hör vi ånyo något som vi hört förut.

Trumslagen från Sion Vises protokoll.

Det gör mig extra ont att behöva ta del av hur partikamrater i Malmö så sent som 2013 spred uppfattningen om att IS, den Islamiska Staten, var en skapelse av Mossad och europeiska kapitalintressen. Denne partikamrat avpublicerade sina påståenden och gjorde en dementi:

”Jag tar kraftigt avstånd från mina påståenden om de kan bevisas vara konspirationsteorier”.

Smaka på den meningen igen.

”Jag tar kraftigt avstånd från mina påståenden om de kan bevisas vara konspirationsteorier”.

Endast om han kan motbevisas kommer han ta avstånd. Inte annars. Villkoret är att han motbevisas.

En trumvirvel till på trumman från Sion Vises protokoll.

Men. Det finns mer. Medias medspel, att ge legitimitet åt protokollets andemening och retoriska bildsättning, har fortplantat sig in både i politik och kyrkor. Utrikesminister Margot Wallström fick frågan om det går att vara hård i kritik och fördömande av Israel, utan att samtidigt ge bränsle åt antisemitism. Hon svarade:

– Man måste kunna skilja på vad som är politiska beslut och antisemitism enligt utrikesministern.

Det går att göra antisemitism av politiska beslut vilket utrikesministern utelämnar. Något Sverige har gjort under innevarande mandatperiod.

Unesco, som har till uppgift att stödja kulturell och religiös mångfald, antog nyligen en resolution som initierades av en rad arabländer. Beslutet blev att Israel inte har rätt till Tempelberget och därmed inte heller rätt till Klagomuren, judarnas heligaste plats i Jerusalem.

Sverige valde att rösta för ett beslut att neka israeliska judar sin religösa rätt till sin heligaste plats.

Att utrikesministern nu i dagarna önskade alla judar en ”Happy Channukah” på Twitter är i det närmaste ett hån i sammanhanget efter beslutet i UNESCO. Channukah är, vilket i varje fall vi vet, den högtid som firar återinvigningen av Jerusalems tempel sedan det befriades 164 f.Kr. Just den plats som Sverige numera förnekar judarnas religiösa rätt till genom sitt tydliga ställningstagande i UNESCO.

Utrikesministern slog i varje fall ytterligare ett slag till på trumman.

Antisemitismen är vidrigare än sin i allt väsentligt vidriga broder rasismen.

Rasismen, som vi känner den idag, gör skillnad på människor framför allt på yttre, synliga, attribut. Antisemitismen, kanske främst den som riktas mot judar, är värre än så.

Detta hat mot judar gör inte skillnad på en blåögd svenskfödd jude och en jude född i Mellanöstern. Den går på hela ditt väsen och existens. Antisemitismen mot judar är därmed inte bara rasistisk – den går mycket längre än så. Detta vet judar här i Stockholm. De vet det i Göteborg. De vet det i Malmö. Eftersom det judiska är både kultur och religion slår antisemitismen hårdare.

Det är därför de dova trumslagen från Sion Vises protokoll är så farliga. De bilder detta falsarium sätter går genom märg och ben och in i våra undermedvetna.

Det räcker inte längre med de, både beundransvärda och viktiga, kippa-vandringar som ordnas. Det krävs att vi alla gör upp med de som sprider Sion Vises protokolls anda, och allt det som kringgärdar sådant, för att komma vidare.

Endast när vi gör upp med de som sprider Sion Vises protokolls anda kan vi göra oss kvitt den bakgrund av antisemitism som fortfarande påverkar oss, vår debatt och vår politik.

Jag tar kulturministern och regeringen på orden.

Jag tänker inte släppa förbi dessa trumslag från Sion Vises Protokoll. Men min fråga är därmed; varför regeringen släpper igenom dom.

Johan Westerholm
/Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se.

About Vänskapsförbundet Sverige Israel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*