Senaste artikel
Home » Debatt » Det skändliga hyckleriet

Det skändliga hyckleriet

Jag läser att Svenska kyrkan bedriver en kampanj om att bojkotta varor från Israel som är producerade på ockuperat område. Medan masslakten pågår i Syrien, kristna utsätts för en ”etnisk rensning” i arabvärlden och samma region tyngs av pedantiskt förtryck väljer Svenska kyrkan att fokusera på ett land, regionens enda demokrati, Israel. Det är en kampanj som reser många frågor och bär på en obehaglig slutsats.

Bojkott som effektivt instrument är omdiskuterat i den akademiska litteraturen. Sådana bryderier verkar dock inte bekomma Svenska kyrkan när det gäller Israel. Sedan är ju också frågan om det verkligen främjar den ekonomiska tillväxten på Västbanken att bojkotta vissa varor därifrån?

Men även om vi lämnar dessa frågor åt sidan måste ju rimligtvis Svenska kyrkan nu med Israel som prejudicerande exempel vilja använda bojkott som medel mot fler aktörer. Det är ju ingen överdrift att påstå att det finns många fler länder som beter sig avsevärt ”sämre” än vad Israel gör. Om inte måste det finnas synnerligen starka skäl till att bojkotta just regionens enda demokrati.

I Svenska kyrkans dokument kring konflikten israel/Palestina framhålls ockupationen och bosättningspolitiken som problemets kärna. Nu finns det förvisso flera goda skäl till att kritisera den israeliska regeringens politik. Bosättningspolitiken är ett sådant skäl. Men bosättningspolitiken är lika lite som ockupationen problemets kärna.

Ockupationen är en följd av konflikten. Den uppstod efter 1967 i ett av arabvärlden framprovocerat krig. Konflikten handlar om Israels rätt att existera. Erkänns den rätten inom säkra gränser är vi nära en lösning av konflikten. Bosättningspolitiken har flera dimensioner: säkerhetspolitiska, ideologiskt expansionistisk fundamentalism och inrikespolitik. Men oavsett skälen kan vi vara överens om att den måste upphöra, även om jag är inte är särskilt övertygad om att bosättningarna är ett stort reellt hinder för ett fredsavtal.

Israel ensidiga tillbakadragande från det tidigare ockuperade Gaza 2006 resulterade i en totalitär enklav styrd av terrororganisationen Hamas med ständiga raketangrepp mot Israel. Det har nog för den närmaste framtiden omöjliggjort andra unilaterala lösningar. Det som återstår är en framförhandlad fred; ett fredsavtal som ger erkänner Israel inom säkra gränser och upphäver ockupationen när en palestinsk statsbildning skapas.

Om nu den enda vägen att avsluta ockupationen är ett fredsavtal och när dessutom förhandlingar pågår varför sätta fokus just på Israel? Varför inte på Hamas eller Hezbollah, Syrien eller Iran?

Om olika länders politik är ett tillräckligt skäl för en bojkott skulle det vara många länder i världen som borde vara föremål för en sådan. För kandidaterna för bojkott är många.

Indien för Kashmir. Ryssland för dess brott i Tjetjenien, Iran för dess aktiva stöd till terrororganisationer eller Kuba för dess brott mot mänskliga rättigheter. Kina är en annan tydlig kandidat. En stabil diktatur med en lika stabil som tydlig ockupation av Tibet. Omkring en miljon döda tibetaner som en följd av ockupationen sedan 1949.

Mig veterligen reser inte Svenska kyrkan några sådana krav på ursprungsmärkning eller bojkott av andra länder. Men jag kan ha fel.

Ett par fråga inställer sig dock: när kommer kraven på en handelsbojkott av kinesiska varor som är tillverkade i Tibet? Eller krav på ursprungsmärkning av dessa varor?

Anser Svenska kyrkan att det finns andra länder och regimer i världen som vi bör bojkotta? Om ja, vilka? Om nej, varför endast Israel?

Om det inte finns rationella skäl till att särbehandla Israel, när samma krav inte riktas mot andra aktörer och länder som uppträder på liknande eller värre sätt återstår inte så mycket andra förklaringar än någon variant av det antisemitiska sentimentet.

Det är förvånansvärt att en organisation som Svenska kyrkan inte ser problematiken med särbehandlingen av Israel. Eller så är det inte förvånande? Kyrkan har en lång och ful historia av antisemitism. En gång riktade upplysningsfilosofen Voltaire ett fränt angrepp mot kyrkan, den gången den katolska kyrkan. Hans ord är kanske aktuella än i dag, men denna gång är det inte katolska kyrkan det gäller.

Ulf Öfverberg

Ordförande
Samfundet Sverige-Israel Stockholm

About Vänskapsförbundet Sverige Israel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*